تایپوگرافی
sheepel

مغزهای کوچک زنگ زده

طراح : حمید حمیدی

Bomb

بمب یک عاشقانه

طراح : حمید حمیدی

nabat

نبات

طراح : حمید حمیدی

voicelesss-ness

بی صدا

طراح : حمید حمیدی

Tala

طلا

طراح : حمید حمیدی

hatrik

هت تریک

طراح : حمید حمیدی

poost

پوست

طراح : حمید حمیدی

latian

لتیان

طراح : حمید حمیدی

nimuskar

نیموسکار

طراح : حمید حمیدی

khoob-bad-jelf

خوب بد جلف 3

طراح : حمید حمیدی

fatehe

فاتحه

طراح : حمید حمیدی

mohemat

مهمات

طراح : حمید حمیدی

بیشتر
پوستر
4

پوستر

طراح : حمید حمیدی

1

پوستر

طراح : حمید حمیدی

2

پوستر

طراح : حمید حمیدی

5

پوستر

طراح : حمید حمیدی

3

پوستر

طراح : حمید حمیدی

8

پوستر

طراح : حمید حمیدی

6

پوستر

طراح : حمید حمیدی

7

پوستر

طراح : حمید حمیدی

bank-shahr

پوستر

طراح : حمید حمیدی

shokuh-shahr

پوستر

طراح : حمید حمیدی

last-dance

پوستر

طراح : حمید حمیدی

cinema-kanoon

پوستر

طراح : حمید حمیدی

بیشتر
لوگو
dilan

لوگو دیلان

طراح : حمید حمیدی

khanuma

لوگو خانوما

طراح : حمید حمیدی

ketabman

لوگو کتابمان

طراح : حمید حمیدی

tarikhche

لوگو تاریخچه

طراح : حمید حمیدی

satrik

لوگو ساتریک

طراح : حمید حمیدی

radio zaman

لوگو رادیو زمان

طراح : حمید حمیدی

بیشتر
تصویرسازی
تمرین کلاسی 1_resize

تصویر سازی

طراح : فاطمه قابوستیان

شرکت در جشنواره فجر و جزو کارای چاپ شده قراره باشه_resize

تصویر سازی

طراح : فاطمه قابوستیان

تمرین کلاسی_resize

تصویر سازی

طراح : فاطمه قابوستیان

تمرین کلاسی 2_resize

تصویر سازی

طراح : فاطمه قابوستیان

مادر زمین سفارش مهد کودک اوند_resize

تصویر سازی

طراح : فاطمه قابوستیان

تمرین کلاسی_resize

تصویر سازی

طراح : فاطمه قابوستیان

بیشتر